Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Daarnaast heeft zij ook voldoende ervaring en vindingrijkheid om u met bepaalde problemen te helpen zonder interventie van de huisarts. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets (extra’s) te betalen. Dit doet uw zorgverzekeraar voor u (en die betaalt u natuurlijk via uw premie). Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.). Wij maken voor de meeste onderzoeken gebruik van het huisartsenlaboratorium STAR-MDC. Via deze link vindt u dan ook de tarieven van 2016 onderverdeeld per categorie.

  Overigens betaalt uw zorgverzekeraar zowel het consult (ca 9 euro) als ook een inschrijftarief (ca 15 euro elk kwartaal) via uw basispremie. Dit zijn dus kosten die u verder niet zelf ziet. Een en ander is bedoelt om laagdrempelige eerstelijnszorg te behouden.

 • Er wordt ons nogal eens gevraagd om een medische noodzaak aan te geven op een recept. Vaak wordt dat verteld bij de apotheek. Er zijn strikte voorwaarden voor een medische noodzaak. Daarnaast zijn er 2 verschillende redenen voor een medische noodzaak. De eerste is er bij de verslavende medicatie zoals benzodiazepines die de verzekeraar alleen bij uitzonderingen wil vergoeden.

  De laatste tijd horen we vaak vragen over de tweede groep; het preferentiebeleid. Er wordt ons dan gevraagd om vast te stellen dat er geen gebruik gemaakt kan worden van het preferente middel. U kunt zich voorstellen dat wij dat dan graag op het spreekuur met u bespreken en dat dat niet kan op basis van wensen of angsten, maar alleen op basis van een negatieve ervaring met het preferente middel. Wij willen niet frauderen. Zie voor meer informatie de website van het KNMP.

 • Wat vervelend dat u een blaasontsteking denkt te hebben. U kunt bij de assistente urine inleveren, of als u bekend bent met dit probleem met haar overleggen of er een antibioticakuur (eventueel uitgestelde, 25-50% is spontaan genezen na 1 week) aan de arts gevraagd wordt. Er is een extra risico als u zwanger bent of diabetes heeft of als u denkt aan een soa, bijzondere medicatie slikt, koorts heeft of als u een man bent.

  Urine inleveren: het liefst ontvangen we uw ochtendurine middels een ‘gewassen’ plas; dat betekent dat u zich wast en dat u probeert de eerste beetjes urine niet op te vangen, maar weg te plassen; zo hopen we de bacterie die in de blaas zit te vangen indien we willen kweken, het is echter niet noodzakelijk. U helpt de assistente en de dokter door dit lijstje in te vullen en duidelijk uw naam op het urinepotje (te verkrijgen bij de balie) in te vullen. Zo waken we over uw privacy bij de balie. De assistente zal dan met de dokter overleggen over de behandeling. U belt dan ’s middags op om te vragen wat de behandeling is.

  Als er twijfel is over het eerste urine onderzoek: dan kunnen we als u voor vrijdag met dit probleem kwam ook een ‘dipslide’ doen om duidelijkheid te krijgen; daarover kunt u dan een dag later bellen. Soms vinden we het nodig om een kweek te maken. Een kweek gebeurt via de STAR-SHL en kost u wel geld via uw eigen risico. Daarover moeten we altijd met u overleggen.

  Voor meer informatie over blaasontsteking zie deze link

 • Helaas lukt het ons niet om iedereen altijd snel een spreekuurafspraak te geven. Wij doen dus aan triage. Dat wil zeggen we maken een inschatting of er spoed bij is. Soms zijn er binnen 2 dagen minder open spreekuurplekken. Dat komt ook omdat we plekjes vrij houden om dezelfde dag weg te kunnen geven in het geval van meer spoedeisende klachten. Daarnaast heeft u natuurlijk eigen belemmeringen rondom geboden tijden. Wij hebben geen inloopspreekuur. Als u s’middags belt dan is het vaak niet meer mogelijk, als er geen spoed bij is, om snel terecht te kunnen. Overleg het met de assistente of kijk, als er geen spoed bij is, eens op de website naar het eerstvolgende plekje wat u uit komt.

 • Ja, dat mag, maar is niet bedoeld voor de chronische zorg en ook lastig als het om spoed gaat. Verder gaan wij daar soepel mee om. Voorbeelden in de praktijk zijn het gynaecologisch onderzoek bij de patiënten van dokter van der Bijl die gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om dat dan af te spreken bij dokter Remmerswaal. Zo is dat vice versa voor de mannen, die voor bijvoorbeeld een prostaatonderzoek bij dokter van der Bijl zouden willen.

 • Ten eerste moet u weten dat dit onderwerp altijd besproken kan worden bij ons. Wij staan daar open in en hebben het er juist graag eens voortijdig over wat uw mening is. Met name voor oudere en of kwetsbare patiënten is het een belangrijk onderwerp die past binnen het kader van beslissingen rondom het levenseinde. Wij zouden dan ook graag deze patiënten, maar vooral ook hun mantelzorgers willen vragen het een en ander te lezen op https://www.thuisarts.nl/levenseinde zodat men goed geïnformeerd raakt over dit moeilijke onderwerp. Het is ook een onderwerp waar we vaak meer dan 10 minuten voor nodig hebben. Vraag een dubbele afspraak aan. Ook na een gesprek blijft er nog wel eens onduidelijkheid ontstaan over de diverse onderwerpen die aan euthanasie verwant zijn zoals wilsverklaringen en palliatieve sedatie; kom er dan gerust later nog eens op terug.

  Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven; de dokters staan er verschillend in en steunen elkaar in hun diverse standpunten. De meeste mensen beseffen zich dat euthanasie een bijzondere handeling is waar je samen met elkaar een beslissing in moet nemen en waar op tijd over gepraat moet worden. Dat betekent dat u niet met uw gedachtes moet blijven lopen. Praat er met ons over.

  Voor meer informatie zie ook:

  https://www.nvve.nl

  http://www.levenseindekliniek.nl

  Documentaire over de levenseindekliniek

 • Er wordt regelmatig door instanties naar de huisarts verwezen, helaas soms ook onterecht. Om de bureaucratische last bij de huisarts te verminderen zijn er via het initiatief ‘het roer moet om‘ een aantal afspraken gemaakt. U hoeft dus niet altijd naar ons toe voor een verwijsbrief. Ook als na een eerdere verwijzing naar de specialist het probleem waarvoor verwezen nog niet is opgelost, dan geldt de eerste verwijzing nog, ook al doen poli-assistentes u soms anders geloven. Zie de LHV brief die eventueel mensen kan wijzen op deze afspraak. Helaas is de misvatting er goed ingeslopen door het vroegere jaarlijkse verwijsbriefje.

  Verder willen we u voor bijvoorbeeld indicatievragen en invalidekaarten wijzen op de website van de Rotterdamse verwijswijzer: “Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan om een medische verklaring. Uw huisarts weet immers meestal veel over uw gezondheid of ziekte. Helaas wordt u dan vaak teleurgesteld door uw huisarts: deze vertelt u dat hij of zij geen medische verklaring mag geven. Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde  (KNMG) mag de huisarts geen verklaring afgeven over een eigen patient waarbij hij of zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.” Het is overigens wel mogelijk informatie uit uw dossier mee te krijgen, maar we raden u aan dat niet zomaar weg te geven aan deze of gene.

  Mocht u blijven twijfelen dan bent u na overleg met de assistente natuurlijk welkom om een en ander te bespreken op het spreekuur. In principe willen we dat niet ongezien doen of er moet in overleg met de assistente daar een logische reden voor zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Praktijk Remmerswaal & Van der Bijl

 • Dat kan alleen als u binnen ons werkgebied blijft wonen. Bij verhuizingen naar plekken buiten deze regio is het niet mogelijk om ons als huisartsen te houden. Natuurlijk lijkt het voor jonge of gezonde patiënten heel makkelijk om nooit om visites te vragen en altijd naar de praktijk te komen als dat nodig is. Echter, wij zijn verplicht om als er zich wel calamiteiten voor doen met uw gezondheid, binnen 15 minuten bij u te kunnen zijn. Dat kan dus ook van ons gevraagd worden als we ooit bij u zijn en er iemand in ons visitegebied om acute hulp vraagt. Wij hebben dus de resolute regel dat een verhuizing buiten ons visite-gebied leidt tot het vinden van een huisarts bij uw nieuwe woning. Uw zorgverzekeraar kan u daar bij helpen, of kijk eens op zorgkaartnederland.nl. Bij twijfels over de grenzen van ons hieronder weergegeven werkgebied, is het handig om dit te bespreken met ons.

 • Wij hebben als duopraktijk besloten geen keuringen te doen. De belangrijkste reden daarvoor is de druk op de al volle spreekuren die dat zou geven. Voor een keuring hebben we al gauw 30 minuten nodig. Daarnaast vinden we dat we er niet voor zijn om over de gezondheidstoestand van onze patiënten te oordelen naar instanties en dergelijken. Zie ook het oordeel van het KNMG; wel gerichte vragen beantwoorden over de gezondheid van een eigen patiënt (indien uitdrukkelijke toestemming van de patiënt en een gerichte vraag), geen oordeel over de geschiktheid en dergelijken. Zij hebben voor ons als artsen ook dit dossier aangemaakt.

  Zie verder ook de vraag ‘kan ik een brief/verwijzing krijgen van de huisarts?’ die ook gaat over het delen van uw medische gegevens.

  In onze wijk kunt u voor rijbewijskeuringen terecht bij

  Buiten de wijk houdt Robert Sadiek, rijbewijskeuringsarts.nl, spreekuren in Rotterdam aan de Corkstraat 46, 3047AC.

  Daarnaast zie ook senes via www.mbrk.nl of senes-rijbewijskeuring.nl of 085-2500414

 • Als patiënt van onze praktijk kunt u gebruik maken van patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Een extra service van ons aan u. Het is belangrijk dat uw medische gegevens goed beveiligd zijn. Daarom gebruikt u uw DigiD met sms-functie om in te loggen. Heeft u nog geen DigiD of geen DigiD met sms-functie? Beide kunt u op http://www.DigiD.nl aanvragen.

  Soms heeft uw huisarts het over MijnGezondheid.net gehad of hoorde u dit van iemand die er gebruikt van maakt. U kunt er bij ons inmiddels volledig (e-mailconsult, bloeduitslagen bekijken, medicatie herhalen en medicatiepaspoort uitprinten) gebruik van maken. De eerste stap is dat u zich moet aanmelden via deze website of indien u op het spreekuur bent van uw huisarts dan kan hij/zij u uitnodigen via het huisartsinformatiesysteem indien u uw emailadres weet.

  Zie voor meer informatie dit filmpje.

  Mocht u er alsnog niet uitkomen bel dan de assistente. Zij weet ook steeds beter hoe met dit digitale platform om te gaan.

  Met digitale groet,

  uw huisartsenpraktijk