« terug naar vorige pagina

Telefonisch spreekuur

Wij hebben geen te bereiken telefonisch spreekuur. Wij willen u dan ook wijzen op de mogelijkheid om een e-consult aan te vragen. Mocht dat niet volstaan dan kunt u met de assistente afspreken dat wij u terugbellen. Wij hebben de gewoonte om dan na het ochtend- of middagspreekuur te bellen, afhankelijk van eventuele spoedgevallen of afspraak die u met de doktersassistente maakt. Mocht u niet bereikbaar zijn dan proberen we het vaak op een ander moment nog een keer. Probeer wijzigingen van uw telefoonnummer(s) en of e-mailadres tijdig door te geven bij onze assistentes.